Публічна оферта

Благодійний фонд реабілітації дітей, які перенесли важкі захворювання «Підтримка» створений з метою формування майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень і використання даного майна для здійснення благодійної діяльності, спрямованої на охорону здоров'я і реабілітацію з метою поліпшення морально-психологічного стану дітей і молодих людей, гематологічні, онкологічні, імунологічні та інші важкі захворювання. Фонд відповідно до Статуту організовує реабілітаційні благодійні програми (далі - Програма) для дітей і молодих людей, які перенесли гематологічні, онкологічні, імунологічні та інші важкі захворювання. Перебування вищевказаних осіб на Програмі є безоплатним.

1.1. Справжня публічна оферта (далі - "Оферта") є пропозицією Благодійного Фонду реабілітації дітей, які перенесли важкі захворювання «Шередарь» (далі - "благоотримувачів"), реквізити якого вказані в розділі 5 Пропоновані можливості, укласти з будь-яким особою, яка відгукнеться на Оферту (далі - "благодійником"), договір благодійного пожертвування коштів (далі - "Договір"), на умовах, передбачених нижче.
1.2. Оферта є публічною офертою відповідно законами України.
1.3. Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на Сайті повідомлення про відміну Пропоновані можливості. Благоотримувач вправі скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин.
1.4. У Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем ​​їх розміщення на Сайті.
1.5. Недійсність одного або декількох умов Пропоновані можливості не тягне недійсності всіх інших умов Пропоновані можливості.

2.1. Благодійник безоплатно передає благоотримувачів грошові кошти (пожертвування) для здійснення благоотримувачів своєї статутної діяльності.
2.2. Пожертвуванням визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях.
2.3. Сума пожертвування визначається благодійником.
2.4. Сума пожертвування відображається у Звіті про витрачання грошових коштів за підсумками року.
2.5. Благоотримувач має право вказувати у своїх звітах, матеріалах і соціальній рекламі найменування Благодійника в зв'язку з отриманням від нього пожертви до отримання від Благодійника листи з повідомленням про те, щоб благоотримувачів припинив використовувати найменування Благодійника в соціальній рекламі.
2.6. Передача пожертви здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на зазначений у цій Оферті розрахунковий рахунок благоотримувачів.

3.1. Договір укладається шляхом акцепту оферти благодійником.
3.2. Оферта може бути акцептована благодійником шляхом перерахування благодійником коштів на користь Благополучаетеля за реквізитами, вказаними в розділі 5 Пропоновані можливості, із зазначенням «пожертвування» в рядку «призначення платежу».
3.3. Вчинення благодійником дій, передбачених пунктом 3.2 Оферти, вважається акцептом оферти відповідно до закону України.                     
3.4. Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Благодійника на розрахунковий рахунок Благополучается.

4.1 Здійснюючи дії, передбачені цією офертою, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цієї Оферти, цілями діяльності благоотримувачів, має повне право на їх вчинення і повністю приймає умови цієї                      Оферти.
4.2 Справжня оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

Благодійний фонд «Підтримка»
Юридична та фактична адреса: 02068, місто Київ, вулиця Олександра Кошиця, будинок 9-А
Р / С 26002053043762 АТ «Приват Банк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 23698894.
Кому: БО «Благодійний Фонд« підтримка », код 321842
Призначення платежу: «Благодійна пожертва».